MIP-project Heat 4 President goedgekeurd! BeauVent schreef mee

BeauVent, Ecompany en Ingenium hebben samen een MIP-projectvoorstel ‘Heat4President’ uitgewerkt. De 3 projectpartners, die allen lid zijn van Warmtenetwerk Vlaanderen, doen ook beroep op de expertise van UGent (CEPEC) ivm gebruikersgedrag en Fieldfisher ivm contractvorming. MIP staat voor het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform van i-Cleantech Vlaanderen. ‘President’ vormt een samentrekking van ‘Plural’ en ‘RESIDENT’, die de link legt naar het doelpubliek ‘meervoud’ en ‘bewoners’ of meer bepaald bestaande meergezinswoningen.

Heat 4 President spitst zich toe op de ontwikkeling van informatie- en beslissingsinstrumenten. Met de instrumenten wensen we de slaagkans voor de aansluiting van bestaande meergezinswoningen op een warmtenet met gebruik van restwarmte (verbrandingsoven of industrie) of duurzame warmte te evalueren en te vergroten. Naast technische en economische elementen worden ook juridische en psychologische factoren in de instrumenten opgenomen. Door bestaande appartementen aan te sluiten aan warmtenetten kunnen deze warmtenetten versneld uitgerold worden. Zo wordt de warmtevoorziening van de bestaande bewoning in steden verduurzaamd.

Voor BeauVent betekent dit project een ondersteuning van zijn plannen rond een warmtenet in Oostende. Er zijn in de Oostendse binnenstad vele appartementsgebouwen die in aanmerking komen voor een toekomstige aansluiting aan het geplande warmtenet. Met de kennis uit dit MIP-project kan BeauVent potentiële klanten correct benaderen om een passend voorstel voor warmtelevering te maken.

Er werden 43 projectvoorstellen ingediend tijdens deze MIP-call, waarvan 17 weerhouden werden voor een tweede evaluatieronde. 12 projecten werden steunbaar geacht. Finaal worden 8 projecten betoelaagd met 2 miljoen EUR steun: 4 ‘valorisatie’projecten, waaronder Heat 4 President, en 4 ‘coöperatief+’ projecten. Het projectconsortium ontvangt 126.026 EUR steun van MIP, meer bepaald 50% van de projectbegroting van 252.052 EUR. Het project loopt anderhalf jaar. Voor BeauVent houdt de steun in dat een projectmedewerker 50% betoelaagd wordt gedurende 10 manmaanden.

 

Over de consortiumleden:

BeauVent (Diksmuide, www.beauvent.be) is een hernieuwbare energiecoöperatie, die investeert in wind- en zonne-energie, warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. BeauVent wil een warmtenet realiseren in Oostende. Contact: Bram Pauwels, projectleider, bram.pauwels@beauvent.be 0473/655631

Ecompany (Herent, www.ecompany.be) is een leverancier van energiemeters, waaronder warmtemeters. Dienstverlening (geautomatiseerde meteropname, visualisatie) vormt een belangrijk deel van hun activiteiten.

Ingenium (Brugge, www.ingenium.be) is een studie- en adviesbureau voor technische uitrusting en energievoorzieningen in en rond gebouwen. Ingenium levert vandaag advies en voert ontwerpstudies uit voor diverse warmtenetprojecten in Antwerpen, Gent, Roeselare, Leuven, … Contact: Pedro Pattijn, pedro.pattijn@ingenium.be 0479/951750

Het Centrum voor Persuasieve Communicatie (CEPEC) van de UGent (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, www.cepec.ugent.be) neemt deel als partner in onderaanneming, met expertise rond gedragspsychologie en groen consumentengedrag.

Fieldfisher (Brussel, www.fieldfisher.com) neemt deel als partner in onderaanneming. Fieldfisher is een advocatenbureau en brengt juridische expertise in inzake warmtenetten en contractvorming.