BeauVent en Elicio gaan voor windenergie in Diksmuide

BeauVent heeft met Elicio een overeenkomst gesloten om samen 3 windturbines te bouwen in Kaaskerke - Diksmuide. 
Twee windturbines zullen geplaatst worden door Elicio.  De derde komt volledig in handen van de vennoten van BeauVent en staat zo volledig open
voor participatie van de bevolking. Bovendien willen BeauVent en Elicio van start gaan in alle transparantie en met betrokkenheid van de bevolking.

We nodigen daarom alle omwonenden en geïnteresseerde vennoten uit op onze infomarkt op zaterdag 11 maart in The Poppy Inn, Kaaskerkerkestraat 2 te Diksmuide

We informeren en raadplegen hiermee de bevolking nog voor we de nodige vergunningen aanvragen.
Het windproject moet immers nog de volledige procedure doorlopen voor verwachte realisatie in 2019.

Lees meer over onze windplannen in onze uitnodiging voor de Infomarkt.

Lees meer

Reis warmtenetten Denemarken en Zweden

Eind september trokken onze medewerkers Stefaan Soenen, Frederiek Madou en Bram Pauwels voor een week naar het Noorden. Op het menu stonden een conferentie rond warmtenetten in het Deense Aalborg, bezoeken aan de warmtenetten van Lund en Malmö in Zweden en een vergadering met een leverancier in Kopenhagen.

Lees meer

MIP-project Heat 4 President goedgekeurd! BeauVent schreef mee

BeauVent schreef samen met Ecompany en Ingenium een projectvoorstel voor MIP, het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform van i-Cleantech Vlaanderen. Het project werd Heat 4 President gedoopt, waarbij President een samentrekking is van plural en resident, meervoud en bewoner. Heat 4 President spitst zich toe op het ontwikkelen van instrumenten om de slaagkans voor de aansluiting van bestaande meergezinswoningen op een warmtenet met gebruik van restwarmte (verbrandingsoven of industrie) of duurzame warmte te evalueren en te vergroten. Naast technische en economische elementen worden ook juridische en psychologische factoren in de instrumenten opgenomen. Door bestaande appartementen aan te sluiten aan warmtenetten kunnen deze warmtenetten versneld uitgerold worden. Op die manier wordt de warmtevoorziening van steden verduurzaamd.

Lees meer

Eén jaar WKK in Capsugel: een positieve balans

Onze WKK in Capsugel is sinds 1/7/2015 definitief opgeleverd. Tijd om de balans op te maken na het 1ste volledige productiejaar. De WKK produceerde 8.463 MWh elektriciteit. Daarbij kwam 8.750 MWh warmte vrij die Capsugel goed kon gebruiken. Ook de elektriciteit werd voor 100% ter plaatse verbruikt. Onze WKK bespaarde hiermee 6.092 MWh aan primaire energie of het jaarlijks verbruik energieverbruik van zo'n 300 gezinnen! (1 MWh = 1.000 kWh)

Lees meer

PERSBERICHT | BeauVent vraagt stedenbouwkundige vergunning voor een warmtenet in Oostende

De hernieuwbare energiecoöperatie BeauVent heeft plannen om in Oostende een warmtenet aan te leggen. Eind mei diende de coöperatie een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in bij het stadsbestuur. Het gaat in de eerste fase om 5 km leidingen, grotendeels in industriezone, die restwarmte verdelen over diverse sites met een grote warmtevraag. Later kan dit warmtenet worden uitgebreid naar het stadscentrum.

Lees meer

Pages