Oproep WKK: voorlopige stand van zaken

Op 23 oktober lanceerde BeauVent een oproep om aandelen te kopen voor de financiering van twee installaties voor warmtekrachtkoppeling. Daarmee realiseert BeauVent in twee bedrijven forse energiebesparing. De oproep maakten we enkel bij onze vennoten bekend en had van meet af aan groot succes. De inschrijving op aandelen liep in de eerste weken als een sneltrein en de oproep raakte al vlug voor een groot stuk volstort. Nu de aankopen wat rustiger verlopen, is het tijd voor een stand van zaken.

Lees meer

BeauVent-vennoot sterk betrokken bij energie en milieu

In het voorjaar van 2014 heeft Thomas Bauwens voor zijn doctoraatsthesis een onderzoek gevoerd naar het profiel van de vennoten van BeauVent en Ecopower. Een grote groep vennoten heeft hiervoor een vragenlijst ingevuld. We goten de belangrijkste resultaten in een hartverwarmend grafiekje. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Lees meer

Installatie wkk-projecten op snelheid

De 2 wkk-projecten waarvoor BeauVent eind oktober een kapitaalsoproep lanceerde, zitten volop in de bouwfase. Net voor het kerstverlof werden de motoren, warmtewisselaars, piping en het montagemateriaal bij de bedrijven Capsugel en Gramybel afgeleverd. De afwerking en aansluiting aan de waterzijdige circuits van de bedrijven worden nu gelast en getest. Beide wkk's werden aan het elektriciteitsnet aangesloten. Bij Capsugel gebeurde dat op Nieuwjaar om 7 uur 's morgens, omdat oudejaarsnacht de enige nacht is waar werken aan de elektriciteitskasten kunnen uitgevoerd worden.

Lees meer

Kosten hernieuwbare energie blijven dalen

Opwekkingskosten voor wind-, zonne-, en thermische energie zullen blijven dalen. Maar nu al kunnen hernieuwbare energiebronnen concurreren met fossiele brandstoffen.
 

Lees meer

Investeer met BeauVent mee in forse energiebesparing en groene energie.

BeauVent cvba lanceert een oproep om aandelen te kopen voor de financiering van 2 nieuwe projecten. Het gaat om 2 wkk’s (warmtekrachtkoppeling). Met deze projecten besparen we energie en produceren we groene stroom en groene warmte. U kan nieuwe aandelen kopen vanaf donderdag 23 oktober 2014 om 18 u. We willen voor deze projecten 1.000.000 euro ophalen.

Lees meer

Pages