Haal meer uit je spaargeld: zet het in voor hernieuwbare energie en energiebesparing.

Met een aandeel van € 250 in de coöperatie BeauVent investeer je mee in windturbines, zonne-installaties, biomassa en warmtekrachtkoppeling. Als vennoot ben je rechtstreeks mede-eigenaar van de installaties.

* Je kan momenteel maximaal 1 aandeel aankopen.
  Bij nieuwe investeringen doen we een oproep aan alle vennoten om aandelen bij te kopen.

 

Een fair dividend voor jouw aandeel in een leefbare toekomst

De coöperatie BeauVent is een erkende coöperatie en mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. BeauVent heeft sinds 2005 jaarlijks 6% dividend uitgekeerd aan de vennoten. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers.

Bij het berekenen van investeringen houdt BeauVent altijd rekening met de langetermijndoelstelling om 6% dividend te kunnen uitkeren.

Een aandeel van BeauVent cvba is een risicobelegging. Dividenden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

 

Belangrijk om te weten als je in BeauVent investeert.