Praktische informatie
 • Bij deze oproep kan een nieuwe vennoot maximaal één aandeel kopen.
  Dit is een oproep van 250 000 Euro.
 • Bijkopen kan als de coöperatie daartoe oproept voor de financiering van een nieuw project.
 • Een aandeel kost 250 Euro en is op naam.
 • Je kan maar bijkopen tot je in totaal maximaal voor 5 000 Euro aan aandelen van BeauVent cvba bezit.
 • De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van BeauVent cvba staat.
 • Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op naam.
 • Er zijn geen in- en uitstapkosten
 • Aandelen van BeauVent kunnen worden gekocht op naam van minderjarigen.
  Let wel: er gelden belangrijke wettelijke bepalingen wanneer u de aandelen van een minderjarig kind wenst te verkopen. Lees hier meer.
 • Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de vennootschap mits toestemming van de raad van bestuur.
 • Het dividend bedraagt maximaal 6%. Tot 190 Euro dividend is vrij van roerende voorheffing per belastingsplichtige.
 • Een aandeel kopen is een risicobelegging.
 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen.
 • Je ontvangt de digitale nieuwsbrief van BeauVent en van BAS.
 • BeauVent cvba kan per jaar maximaal voor 5 miljoen Euro aan aandelen te koop aanbieden.
 
Wijzigen van het rekeningnummer voor dividend
Aandelen verkopen en uittreden uit de vennootschap
Wat bij overlijden van een vennoot?
Terugname van aandelen op naam van een minderjarige

 

Jaarrekening

Vind hier de jaarrekening van 2016. De jaarrekening met bestemming van de winst na de algemene vergadering volgt.
Je kunt de jaarrekeningen van BeauVent cvba ook opzoeken via de website van de Nationale Bank van België.
Het ondernemingsnummer is 472 292 307.
Het is mogelijk dat u de pop-upblokkering van uw webbrowser moet aanpassen. Op hun website leest u hoe dit moet.


Jaarverslag 2016

Vind hier het verslag van onze werking in 2016.


Je kunt als vennoot de groene stroom van BeauVent kopen.

Lees meer.


Je kunt als vennoot de pellets van Ecopower kopen.