Skip to main content
Balunda Ba Mikalayi

Het zakaat van 2020

Wist je dat Beauvent 1/40ste van de jaarlijkse nettowinst (na aftrek van de uit te betalen dividenden) uitkeert uit aan een goed doel?

In 2020 ging er zo € 4.000 naar drie verschillende goede doelen. We zetten ze graag in de kijker.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.