Skip to main content

Het opstarten van een WKK heeft heel wat voeten in de aarde!

Momenteel leggen wij de basis voor het Power2Heat project bij Alpro in Wevelgem. Deze energiecentrale zal bestaan uit een WKK (warmtekrachtkoppeling) van 3,4 MW die tegelijk elektriciteit, stoom en warm water genereert. Afhankelijk van de beschikbare hernieuwbare energie, wordt stoom ofwel elektrisch of door de gasmotor geproduceerd.

Nu eerst nog die fundering uit de grond stampen… 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.