Skip to main content

Over ons

De coöperatie Beauvent

Beauvent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in duurzame energie.
Samen met meer dan 8000 coöperanten realiseren we projecten in wind, zon, WKK en warmtenetten. 

Samen investeren in duurzame energie

Beauvent verzamelt fondsen om te investeren in windenergie, zonnepanelen en energie-efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Zo bieden we weerwerk aan de toenemende aantasting van het milieu.


De kracht van coöperatief ondernemen

Beauvent past het coöperatieve principe toe om voor hernieuwbare energie een maatschappelijk draagvlak te scheppen waar zoveel mogelijk mensen aan deelnemen en inspraak in hebben. De coöperatie verenigt momenteel meer dan 8000 evenwaardige coöperanten die meebouwen aan lokale, duurzame energieprojecten en meegenieten van de opbrengst ervan.

BeauVent wordt 20 in 2020

Geschiedenis

Het jaar 2000, enkele gezinnen uit de Westhoek delen het idee om met minder energie een volwaardig bestaan te leiden zonder aan luxe in te boeten. Zij vinden elkaar bij hun plannen om hun huis met ecologische materialen tot een lage-energiewoning te verbouwen. Bovendien willen ze zelf zorgen voor energie met zonnepanelen op hun dak en een windmolen in de tuin. Een kleine windturbine blijkt niet rendabel genoeg en daarom maken ze gelijkgestemden warm om mee te investeren in grotere windturbines.


Zo ziet Beauvent cvba op 21 juni 2000 voor het eerst het zonlicht en sinds 2005 leveren de twee windturbines van Beauvent te Nieuwkapelle groene stroom voor zo’n 1150 gezinnen. Beauvent is geboren!

7 ICA principes

De fundamenten van het coöperatieve gedachtegoed

Energiecoöperaties, uitgelegd in enkele minuten

Het energielandschap van Beauvent

Ontmoet het team van Beauvent

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.