Skip to main content

Bekijk onze projecten

Beauvent zet volop in op hernieuwbare energie, energiebesparing én energie-efficiëntie.

Momenteel richten we ons op de 4 onderstaande pijlers:

 

Beauvent investeert in fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken van coöperanten, scholen, openbare gebouwen en bedrijven. We willen zoveel mogelijk dakoppervlak inzetten om zonnestroom op te wekken.

We investeerden al in 5 windturbines. We integreren onze turbines in het landschappelijk kader en proberen zoveel mogelijk mensen uit de omgeving bij onze plannen te betrekken.

Bij warmtekrachtkoppeling (wkk) wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof. Dat kan een fossiele of hernieuwbare brandstof zijn. De techniek is vooral ontwikkeld voor grote gebouwen met een grote warmtebehoefte zoals bedrijven of ziekenhuizen. Beauvent heeft ondertussen al ervaring met de installatie van 4 wkk's.

Beauvent werkt momenteel aan een warmtenet in Oostende waarbij ondergrondse circulatieleidingen, aangesloten op een warmtebron, in dit geval een afvalverbrandingscentrale, warmte leveren.


Woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen,... worden aangesloten op ons warmtenet.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.