Skip to main content

Ons warmtenet speelt een belangrijke hoofdrol in het nieuwe klimaatplan van Oostende!

De stad Oostende heeft de ambitie om tegen 2050 een leefbare, klimaatneutrale stad te zijn. Daarvoor wordt een nieuw klimaatplan voorbereid dat tegen volgend voorjaar klaar moet zijn.

In hun nieuwe klimaatplan is het de bedoeling om zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen en bedrijven aan te sluiten om op ons warmtenet.

Oostende is klaar voor een warme toekomst!

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.