Skip to main content

Uitbreidingswerken Warmtenet gestart!

De komende maanden leggen we maar liefst 3 km extra tracé aan.

We sluiten nieuwe klanten aan zoals hogeschool VIVES Bouw, studentenvoorziening Hazee, de SKY towers van vastgoedgroep Degroote, AZ Sint-Jan Serruys,..

We beperken de hinder zoveel mogelijk voor de omwonenden.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.