Skip to main content

Veel zon in Gent!

Dankzij 17.000 nieuwe zonnepanelen op de daken van Lemahieu Group aan de Rigakaai zal Stad Gent in één klap 46 (!) procent van het elektriciteitsverbruik uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie kunnen halen. Daarmee wordt hun doelstelling van 30 procent tegen 2024 ruimschoots overtroffen. Beauvent cv realiseert hiermee zijn grootste zonne-installatie tot nu toe. 

Stad Gent zal de opgewekte energie integraal afnemen voor gebruik in eigen gebouwen. Het gaat niet alleen om een pioniersproject, Gentenaars kunnen ook mee investeren. 

Meer info vind je hier

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.