Skip to main content

Warmtenet Oostende

Start werken 2017
Operationeel sinds februari 2019
Warmtevermogen 7 MW
Lengte warmteleidingen 12 km buizen
Waar Oostende

Warmtenet Oostende

Wat is dat nu, een warmtenet?
Een warmtenet brengt via ondergrondse, geïsoleerde buizen een warmteoverschot naar plaatsen met een warmtevraag. Het warmtenet levert in Oostende niet alleen warmte aan industriële klanten en openbare gebouwen maar ook aan particulieren. We gebruiken 100% restwarmte uit een energiecentrale die anders grotendeels verloren gaat.

Door warmte te gebruiken die anders verloren gaat, kunnen we leveren aan een interessante prijs.

Aansluiten op een warmtenet heeft nog voordelen: er is weinig infrastructuur nodig in de aangesloten gebouwen en de levering verloopt brandveilig en zonder risicoproducten, rookafvoer of andere overlast. Via de warmtewisselaar tap je gewoon de warmte af die je nodig hebt. Een goed uitgekiend warmtenet kan uitgebreid worden waar nieuwe vraag ontstaat. Een groot pluspunt is de ecologische winst. We leveren warmte zonder extra CO2 en andere rookgassen uit te stoten. Daarmee maken we Oostende milieu- en klimaatvriendelijker.


schematische voorstelling warmtenet

 
Wat zijn de voordelen van een aansluiting aan het warmtenet?
 • De afnemer heeft het altijd warm via onze leveringsgarantie.
 • De warmtelevering verloopt brandveilig en zonder risicoproducten, rookafvoer of andere overlast.
 • Geen aankoop en onderhoud van een verwarmingsketel.
 • Het E-peil van de aangesloten woning is beter.
 • Het warmtenet kan aangesloten worden op elk type verwarming.
 • We leveren warmte zonder extra CO2 en andere rookgassen uit te stoten, daarmee maken we Oostende milieu- en klimaatvriendelijker.
 • Door warmte af te nemen van een lokale producent houden we de inkomsten in eigen stad.


Warmtebronnen

We maken gebruik van verschillende warmtebronnen zoals de de warmte uit vuilniszakken. Er zijn back-up stookplaatsen langs het traject voorzien om een continue warmtelevering te kunnen garanderen.


Voor wie?

We leveren nu al warmte aan bedrijven en een ziekenhuis. Daarnaast is het de bedoeling om ook woningen aan te sluiten. Een overzicht van de reeds aangesloten klanten, meer gedetailleerde uitleg, foto’s tijdens de aanbouw en onze toekomstplannen kan je vinden op warmtenetoostende.be.
 

Warmtenet Oostende in cijfers
 • Jaarlijkse warmtelevering: 13100 MWh/jaar
 • Watervolume: 735 m²
 • Lengte tracé warmtenet: 8,6 km
 • Lengte leidingen: 17,2 km
 • Gemiddelde buisdiameter: 214 mm
 • Grootste leiding: 250 / 400 mm
 • Temperatuur vertrek/retour: 90°C / 65°C
 • Drukhuishouding vertrek/retour: 5 bar / 2,5 bar
 • Warmtevermogen in dienst genomen in 2019: 7,5 MW
   

met financiële steun van de Vlaamse overheid

Vlaanderen is energie en klimaat

 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.