Skip to main content

Een fair dividend

Geniet van een jaarlijks dividend tussen 3,25 en 6%!

De coöperatie Beauvent is een erkende coöperatie en mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. Beauvent heeft sinds 2005 jaarlijks tussen 3,25% en 6% dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers.

Een aandeel van Beauvent cv is een risicobelegging. Dividenden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Alle info over het dividend van Beauvent vind je hier.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.