Skip to main content

Onze wkkprojecten

Opstart 2015
Waar Bornem
Elektrisch vermogen 1,2 MW
Thermisch vermogen 1,4 MW
Nuttig thermisch vermogen 1,26 MW
Besparing 5600 MWh
Stroomverbruik gezinnen 240

WKK Capsugel

Capsugel vervaardigt capsules voor de medische sector. De Bornemse site is de tweede grootste productie-eenheid wereldwijd en draait volcontinu. Hiervoor is veel warmte en elektriciteit nodig.

De warmte die vrijkomt bij de stroomproductie door onze WKK zal hieraan bijdragen.

Door het optimaal inzetten van de stroom en warmte van onze WKK besparen we 25% primaire energie of 5600 MWh, dit is evenveel als het jaarlijks verbruik van 240 gezinnen. Onze WKK heeft een elektrisch vermogen van 1,2 MW en een thermisch vermogen van 1,4 MW.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.