Skip to main content

Onze zonneprojecten

Opstart 2020
Waar West-Vlaanderen
Geïnstalleerd vermogen 690 kWp
Stroomverbruik gezinnen 175

Groepsaankoop VEB

Gemeenten die willen inzetten op hernieuwbare energie kunnen via het VEB voor een zonne-installatie met burgerparticipatie kiezen. Beauvent investeert, de gemeente geniet van goedkope zonnestroom. We staan gedurende het volledige traject in voor een optimaal ontwerp, een snelle realisatie en een nauwgezette opvolging van de installatie.

Via Beauvent kunnen omwonenden financieel mee participeren in deze investeringen en jaarlijks een mooi dividend opstrijken.

Meer info op www.beauvent.be/veb.
 Gerealiseerde projecten
De Lijn

In Oostende werd een zonne-installatie van 256 kWp geplaatst (dat zijn 665 zonnepanelen) op het tramtractiestation en de tramstelplaats. De opgewekte elektriciteit wordt volledig door de Lijn verbruikt. Het groendak in combinatie met onze zonnepanelen levert alvast mooie beelden op!


WZC Ter Linden

Beauvent investeerde in hernieuwbare energieproductie op de daken van woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne. In totaal gaat het om 145 kWp. De opgewekte stroom wordt voor 95% ter plaatste verbruikt. Met dit project produceren we groene stroom voor 40 gezinnen op jaarbasis.  

Inwoners van Veurne investeerden mee in dit project via een kapitaalsoproep om zo te delen in de winst van deze hernieuwbare energieproductie.


Buurtschool V-Tex Brugge

Op de buurtschool V-Tex in Brugge werd een installatie van 8 kWp geplaatst.


Administratief centrum Moerkerke

Op het Administratief Centrum Moerkerke (in Damme) plaatsten we 39 zonnepanelen, goed voor 15kWp.

 Geplande projecten

Op het dak van het nieuwe Bruges Meeting & Convention Centre plaatsen we in het najaar een installatie van 642 zonnepanelen of 240 kWp - dit komt overeen met het jaarlijks stroomverbruik van een zestigtal gezinnen.

Met deze installatie én een nieuwe zonne-installatie op de Magdalenazaal (start vd bouw 13 september 2021) helpen we Stad Brugge met de verduurzaming van hun gebouwen. Bruggelingen krijgen bovendien de kans om mee te participeren!

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.