Skip to main content

Onze zonneprojecten

Opstart 2011
Waar Gent
Geïnstalleerd vermogen 1 MW
Stroomverbruik gezinnen 245

Zonnepark Moervaart Gent

Beauvent en OVMB (Oostvlaams Milieubeheer) werkten samen om een zonnepark met een vermogen van 1 MW te creëren op de taluds van een deponie. In de deponie worden door OVMB bedrijfsafvalstoffen verwerkt en geborgen. Op dit zogenaamde brownfield kunnen nagenoeg geen activiteiten meer plaatsvinden omwille van een mogelijke kans op bodemverontreiniging. Het geotextiel dat het afval scheidt van de omgeving mag niet doorboord worden om verontreiniging van de omliggende terreinen te voorkomen.

Het unieke aan dit project is dat we een tweede functie kunnen geven aan dit verder onbruikbare terrein, namelijk het produceren van groene stroom. Om de panelen te kunnen plaatsen wordt een unieke draagconstructie uitgewerkt om tegemoet te komen aan de specifieke eigenschappen van de ondergrond. Het zonnepark geeft vanaf juli 2011 zijn groene stroom af aan het net en voorziet circa 245 gezinnen van groene stroom. Deze installatie is gerealiseerd door Yvan Paque uit Rocourt.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.